Enligt TSVFS 1981:22, punkt 2.2 är en bärgnings-dolly ett efterfordon. Ett sådant ska uppfylla kraven på beskaffenhet och utrustning i VVFS 2003:20 4 kapitlet. Ett efterfordon får endast framföras i 30 km/h. Eftersom ett efterfordon inte är ett släpfordon omfattas det inte av vinterdäckstvånget. Bruttovikten på dragbilen måste vara samma eller högre än det dragna efterfordonet (efterfordon=bil+dollyvagn).

Med en dollyvagn behöver det bärgade fordonet inte vara besiktigat och skattat. Med en dolly lyfter man upp en axel och därmed slipper man dessa krav eftersom ekipaget är ett efterfordon.

För 4-hjulsdrivna och automatväxlade fordon, följ tillverkarens anvisningar vid bogsering.

 

Länkar till föreskrifterna:

 

http://www20.vv.se/vvfs/htm/1981nr022.htm

 

http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr020%20.htm